Denksessies

Het hoe en wat

In september 2018 vinden er denksessies plaats op plekken door het hele land verspreid. Hieraan kunnen alle (aankomende) huisartsen deelnemen. In deze sessies gaan (aankomende) huisartsen met elkaar in gesprek over wat zij de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg vinden en waarom.

Wat houdt een denksessie in:

  • Een sessie duurt 2,5 tot 3 uur.
  • Aan een sessie moeten minimaal 12 personen en kunnen maximaal 20 personen deelnemen.
  • Een sessie moet geleid worden door twee denksessiebegeleiders die getraind zijn volgens de methode van de Argumentenfabriek.
  • De denksessiebegeleiders werken middels een door de Argumentenfabriek ontworpen tool, zodat alle uitkomsten van de sessies op eenzelfde manier worden gerapporteerd.
  • Deelname aan een denksessie is gratis en de bijeenkomsten zijn geaccrediteerd voor 2 punten.
  • Het is van belang dat er onder de deelnemers aan deze sessies een goede afspiegeling is van de diversiteit aan huisartsen en aan huisartsen-in-opleiding.

Hoe kunt u deelnemen aan een denksessie:

U kunt zich aanmelden voor een sessie die vanuit de projectorganisatie wordt georganiseerd. We hebben het maximaal aantal benodigde sessies bereikt. Het complete, definitieve overzicht vindt u op deze site. Bekijk het overzicht van denksessies.