Op deze pagina kunt u de resultaten van het project Toekomst Huisartsenzorg – Herijking kernwaarden en kerntaken downloaden. Onderstaande documenten mogen alleen met bronvermelding verspreid worden. Het is niet toegestaan om aanpassingen te doen aan onderstaande documenten.