Totstandkoming

Kernwaarden en kerntaken

‘Kerntaken in de praktijk’ is een vervolg op de herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg, die zijn gelanceerd op 21 januari 2019.
Na de presentatie van de herijkte kernwaarden en kerntaken bleek er behoefte aan een concrete uitwerking die helderheid biedt over de invulling van de kerntaken en die huisartsen ondersteunt in het maken van keuzes. De huisartsenorganisaties LHV, NHG, VPH en InEen hebben het initiatief genomen om de kerntaken nader uit te werken. Het doel is een duidelijk kader te bieden voor de werkzaamheden in de praktijk en voor overleg tussen huisartsen en anderen over taakafbakening in de zorg. Hiervoor is een zorgvuldige procedure gevolgd en is de input en feedback van leden van de 4 verenigingen en van stakeholders meegenomen.

Werkgroepen en focusgroepen

In 4 werkgroepen zijn eerste concrete beschrijvingen gemaakt van de kerntaken medisch-generalistische zorg & zorgcoördinatie, spoedeisende zorg, terminaal-palliatieve zorg, en preventieve zorg. Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande werkgroepen van de vier huisartsenorganisaties. Deze werkgroepen bestonden voornamelijk uit huisartsen die themadeskundig zijn en/of eerder betrokken waren bij het opstellen van de kernwaarden en kerntaken. Ook is de inhoudelijke commissie van het project ‘Toekomst Huisartsenzorg’ (het project waaruit de herijkte kernwaarden en kerntaken zijn voortgekomen) geconsulteerd. Ook die commissie bestaat uit huisartsen. De beschrijvingen van de 5 kerntaken zijn vervolgens getoetst bij de leden. Hiervoor zijn 4 focusgroepen voor huisartsen georganiseerd.

Commentaarronde

Aan de hand van de feedback zijn de beschrijvingen aangepast en daarna voorgelegd aan de ledenvertegenwoordiging van LHV, NHG, VPH en InEen. Daarnaast hebben stakeholders commentaar kunnen leveren. Van vele partijen is feedback ontvangen waaronder: KNMG-federatiepartners, eerstelijnspartners, tweedelijnspartners, patiënten- en consumentenorganisaties en overheidspartijen.

Vaststelling en publicatie

Eind september 2020 zijn de Kerntaken in de praktijk door de ledenvertegenwoordigingen van LHV, NHG, VPH en InEen vastgesteld en gepubliceerd op de website Toekomsthuisartsenzorg.nl.

Tijdlijnen