Laten we verantwoordelijkheid nemen voor onze toekomst

Bart Meijman, lid actiecomité Het Roer Moet Om: ‘De kernfunctie van de huisarts is aan het verwateren. We hebben zelf steeds meer taken naar ons toegetrokken en de buitenwereld is steeds meer van ons gaan vragen. Daardoor is het is voor onszelf én voor anderen inmiddels niet meer duidelijk wat je wel en niet van een huisarts mag verwachten.

Het Roer Moet Om is begonnen als actiecomité tegen de bureaucratisering van de zorg. Een van de redenen voor die bureaucratisering is juist de onduidelijkheid over onze kerntaken. Als niet precies duidelijk is wat wij wel en niet doen, roept dat bij anderen – beleidsmakers, financiers – de neiging op om steeds meer te gaan controleren. En zo dijt het systeem steeds verder uit. Heldere taken kunnen enorm helpen om de bureaucratie verder terug te dringen. Daarbij gaat het ook om duidelijkheid over de taken van de hulptroepen die we inschakelen: hoe groot willen we de huisartsvoorziening maken? En wat geven we prioriteit? Vinden we het okee als het niet lukt om een zieke patiënt vandaag nog te zien omdat we naar een wijkoverleg moeten?

Wat mij betreft is een van de belangrijkste vragen die in dit traject beantwoord moeten worden: zijn wij er eerst en vooral medische klachten, of zijn wij ook verantwoordelijk voor de gezondheid van de hele populatie van een wijk en moeten we dus universele preventieve activiteiten ontplooien, ook als dat ten koste gaat van de tijd en aandacht voor de zieke patiënt? Het is spannend of we daarover overeenstemming kunnen bereiken; voor een eensluidende boodschap naar de buitenwereld is dat wel heel belangrijk.

Ook over de ketenzorg voor chronisch zieken moeten we met elkaar in gesprek. Het financieringssysteem is zo ingericht dat we ziektes uit hun context halen – iedereen met verhoogd suiker moet op controle komen – en minder op het individu zijn gericht. Daardoor lopen we het risico dat andere patiënten, met wellicht ernstiger klachten, minder aandacht krijgen.

Het nadenken over dit soort vragen moeten we niet alleen aan beleidsmensen willen overlaten. Meedoen met dit traject zie ik als een vorm van commitment: we laten zien dat we zelf medeverantwoordelijk willen zijn voor onze toekomst.’

Bart Meijman, lid actiecomité Het Roer Moet Om