We realiseren ons allemaal dat we eruit moeten komen

Dick Groot, voorzitter Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen: ‘Het water staat ons aan de lippen. De werkdruk voor huisartsen, met name voor praktijkhouders, is groot. Daarom is het tijd dat we met z’n allen bespreken wat wij vinden dat bij óns vak hoort en wat bij anderen.

Een betere vormgeving van de avond-, nacht- en weekenddiensten is wat ons betreft extreem belangrijk. In een aantal regio’s lukt het vrijwel niet meer die diensten in te vullen. Die verantwoordelijkheid drukt zwaar op praktijkhouders. Wij hebben wel ideeën over hoe het anders kan, maar het zou arrogant zijn te denken dat wij alleen de waarheid in pacht hebben. Daarom is het belangrijk dat álle ongeveer 10.000 huisartsen in ons land meepraten in dit traject.

Een ander punt dat voor ons hoog op de agenda staat, is de administratielast. We moeten als zorgverleners heel veel indicatoren aanleveren in het kader van de transparantie. Het enige dat we ermee hebben bereikt, is een log systeem dat enorm veel tijd kost; de dagzorg lijdt eronder. Ook daarbij geldt dat praktijkhouders er de meeste hinder van ondervinden.

Dan is er nog de preventie, die de overheid steeds meer aan huisartsen oplegt. Naar mijn idee niet terecht; ik zie mezelf als curatieve zorgverlener, als arts. Maar laten we kijken hoe andere huisartsen daarover denken; we moeten het met z’n allen doen.

We vinden het als huisartsen blijkbaar best eng en moeilijk om positie in te nemen. Dat heb ik menigmaal geconstateerd als we als bestuurders bij VWS aan tafel wéér iets op ons bordje lieten schuiven, onder het mom: de patiënten mogen niet de dupe worden. Maar het werk moet voor ons nog wel te doen zijn, anders is de patiënt uiteindelijk óók de dupe. Daarom is het belangrijk dat we ons nu als beroepsgroep duidelijk uitspreken – zestig jaar nadat we dat voor het laatst hebben gedaan. Er moeten meningsverschillen overbrugd worden, maar we realiseren ons allemaal dat we eruit moeten komen. Dat gaat ook vast lukken; ik ervaar de overleggen als zeer constructief.’

Dick Groot, voorzitter Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen: