Het animo om knopen door te hakken is groot

Martin Bontje, voorzitter InEen: ‘Huisartsen zelf hebben een idee over hoe ze hun werk willen doen, en allerlei maatschappelijke partijen hebben dat ook. Daarom is het belangrijk dat de beroepsgroep zelf in gesprek gaat over wat mensen mogen verwachten van de huisarts en van de huisartsenzorg.

Dat zijn twee verschillende vragen. Iemand die naar de huisarts gaat, komt terecht bij een individuele arts, maar ook bij de organisatie daaromheen. In de huisartsenpraktijk werken ook anderen – praktijkondersteuners, psychologen, verpleegkundigen – onder verantwoordelijkheid van de huisarts. Dat is een spanningsveld, maar tegelijk een gebruikelijk fenomeen bij allerlei organisaties en bedrijven: anderen voeren onder jouw verantwoordelijkheid een taak uit waar ze wellicht beter in zijn dan jij zelf. Vandaar die tweeledige vraag: wat mag je verwachten van de huisarts en wat van de huisartsenzorg?

Een andere belangrijke vraag is: willen we dat huisartsen verantwoordelijk blijven voor 7×24 uur zorg en hoe regelen we dat dan? Veel huisartsen vinden 24-uurs zorg niet meer te realiseren; het aantal beschikbare huisartsen voor avond-, nacht- en weekenddiensten neemt af.

Als belangenbehartiger van eerstelijns organisaties vertegenwoordigen wij onder meer huisartsenposten, gezondheidscentra en zorggroepen. Zij hebben er belang bij dat de professionals in hun organisatie het eens zijn over de invulling van hun werk. We moeten op zoek naar een manier van werken die houdbaar is voor de toekomst en niet ter discussie staat.

Over abstract geformuleerde doelstellingen en ambities zullen we het snel eens zijn. Spannend is in hoeverre we erin zullen slagen concrete afspraken te maken. Gezien het animo om knopen door te hakken, heb ik daar wel vertrouwen in.

Ik hoop dat in het bijzonder aankomend huisartsen meepraten. Hun belang is uiteraard groot, want zij gaan het langst iets merken van de besluiten die nu worden genomen. En misschien hebben zij ook wel iets meer dan de zittende groep huisartsen feeling met maatschappelijke veranderingen. Ik ben heel benieuwd hoe zij denken over het professionele belang van huisartsen om in die veranderingen mee te gaan en het belang om dat juist niet te doen.’

Martin Bontje, voorzitter InEen