Praten over de kern van ons vak – welke huisarts zou dat níet willen?

Niek de Wit, hoogleraar huisartsgeneeskunde Utrecht en lid van het Interfacultair Overleg Huisartsengeneeskunde (IOH): ‘Het zou onverstandig zijn als we níet nadenken over de toekomst, terwijl het vak van huisarts onder druk staat. De huisartsenzorg is in Nederland een enorm sterke, centrale factor in de gezondheidszorg. Er is veel erkenning en waardering, maar ook druk om kosteneffectief en doelmatig te werken en meer complexe taken uit te voeren. Daarnaast staat de beroepsgroep van binnenuit onder druk: de altijd beschikbare dorpsdokter verdwijnt. Kunnen huisartsen nog wel 24/7 zorg leveren, of moeten we iets anders regelen voor bijvoorbeeld na 11 uur ‘s avonds? In hoeverre moeten patiënten kunnen rekenen op één vaste huisarts, nu er zoveel parttimers zijn? Zijn huisartsen er voor mensen met klachten of ook om te voorkomen dat mensen klachten kríjgen? Daarover nadenken betekent niet automatisch dat alles anders moet. Misschien kiezen we ervoor onze kroonjuwelen te bewaren; dan wordt de vraag hoe we dat gaan regelen. Het gaat niet alleen om wat huisartsen willen, maar ook om wat aansluit bij wat mensen van de huisarts verwachten.

Binnen het IOH zijn we bezig met opleiding, onderzoek en innovatie. Dat huisartsen in opleiding meepraten in dit traject, lijkt me evident. De toekomst van je vak maak je niet met mensen die over een paar jaar stoppen. Ook voor het onderzoek en de innovatie binnen de huisartsenzorg heeft dit traject gevolgen. Als we onze kernwaarden anders gaan invullen, moeten de gevolgen daarvan onderzocht worden. Wat betekent bijvoorbeeld het delegeren van taken aan de verpleegkundig specialist of physician assistant voor de kwaliteit van zorg en hoe reageren patiënten daarop?

Een discussie over de kern van ons vakgebied – daar zou toch iedereen zich op aangesproken moeten voelen? De betrokkenheid van zoveel mogelijk huisartsen is de enige garantie voor gedragen beslissingen. Ik hoop dat we tot zo duidelijk mogelijke standpunten komen. Huisartsen zijn enorm betrokken bij hun doelgroep en bij hun vak, dus ik heb er alle vertrouwen in dat dat gaat lukken.’

Niek de Wit, hoogleraar huisartsgeneeskunde Utrecht en lid van het Interfacultair Overleg Huisartsengeneeskunde (IOH):