Verder kijken dan de knelpunten

Rob Dijkstra, bestuursvoorzitter NHG: “Sinds dat we de Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022 hebben uitgebracht is er veel veranderd. We hebben niet alles kunnen voorzien, zoals de transities in de zorg en de veranderingen van het GGZ-stelsel. Deze veranderingen hebben grote impact op de taken van de huisartsenzorg. We merken dat dagelijks aan de werkdruk in de praktijk. Ook ontwikkelingen binnen de beroepsgroep maken het lastig om alle ambities van toen waar te maken.. Zo zijn niet alle huisartsen meer bereid om na een nachtdienst waar te nemen voor een maat.  En door de grote parttimefactor kan niet iedereen beloven dat een patiënt twee vaste huisartsen heeft.

Onze kernwaarden zijn essentieel, maar de praktische invulling is aan verandering toe. Wat mij betreft blijft waarnemen voor elkaar een collectieve verantwoordelijkheid. Maar misschien kun je kernwaarden zoals continue en persoonsgerichte zorg ook op een andere manier in praktijk brengen

Daarover gaan we in gesprek in september 2018 op de tientallen denksessies door het land, van Heerenveen tot Maastricht, van Hengelo tot Middelburg. Hier vinden gestructureerde discussies plaats over de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg. Dit is een belangrijk onderdeel in het traject dat moet leiden tot gezamenlijke uitgangspunten voor de toekomst van ons vak. Met de denksessies wordt input verzameld voor een enquête voor alle huisartsen later dit jaar. Neem dus ook allemaal deel eind oktober aan de enquête. Laat horen wat u zelf vindt!”

Rob Dijkstra, bestuursvoorzitter NHG