We kunnen onze eigen toekomst mee vormgeven

Wendy Borneman, bestuurder Landelijke Huisartsenvereniging: ‘De kernwaarden van de huisartsenzorg – generalistisch, persoonsbericht en continu – zijn zestig jaar geleden vastgesteld. Sindsdien is er heel veel veranderd; een huisarts is bijvoorbeeld allang niet meer één man met één assistente. De vraag is of we aan diezelfde kernwaarden willen vasthouden en hoe we die dan willen invullen.

Als bestuurder merk ik dat heel veel mensen daar gedachten over hebben, maar dat we het er weinig met z’n allen over hebben. Vinden wij nog steeds dat de huisarts verantwoordelijk is voor continue zorg? Hoe ziet die er dan uit?

Niet alleen ons vak, maar ook de maatschappij is veranderd. Wat doen we bijvoorbeeld met de steeds hardere roep van beleidsmakers om te werken aan preventie? Je kunt er als individuele huisarts voor kiezen om met je patiënten te gaan wandelen of gezonde voeding te bevorderen, maar als beroepsgroep zien we preventie formeel nog niet als een basistaak. Willen we dat zo houden?

Mijn inschatting is dat de belangrijkste vraag in dit traject zal zijn: waar zijn we als huisartsen wel van en waar zijn we niet van? Ons bordje ís al overvol. Hoe zorgen we ervoor dat we optimaal en met plezier goede zorg kunnen leveren?

De LHV vertegenwoordigt, bijvoorbeeld aan de tafels van de minister en de zorgverzekeraars, de belangen van álle huisartsen. Daarom is het voor onze eigen beleidsvorming erg belangrijk om te weten hoe de beroepsgroep denkt over allerlei onderwerpen.

Het is ontzettend leuk én belangrijk om mee te praten over hoe ons vak eruit moet zien in de toekomst. De laatste keer dat we daar echt grondig met z’n allen over hebben gesproken, is zestig jaar geleden. Zo’n groot en uniek traject doen we echt niet over vijf jaar weer. We hebben nú de kans om samen de toekomst van ons vak mee vorm te geven, samen te bepalen wat de kern en de randvoorwaarden van ons werk zijn. Voor iedereen die daar duidelijke ideeën over heeft, is dit het moment om die uit te spreken.’

Wendy Borneman, bestuurder LHV