Woudschoten conferentie

De afgelopen maanden is er volop input verzameld voor de herijking van de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg. Op 21 januari 2019 worden de resultaten gepresenteerd in congrescentrum Woudschoten in Zeist. Op deze plek hebben huisartsen zestig jaar eerder de allereerste kernwaarden van de Nederlandse huisartsenzorg opgesteld.

Wat is er aan Woudschoten vooraf gegaan?
Een inhoudelijke commissie van huisartsen, onder voorzitterschap van hoogleraar huisartsgeneeskunde Henriëtte van der Horst, heeft eerder dit jaar de huidige kernwaarden en uitgangspunten voor huisartsenzorg onder de loep genomen. Dit vooronderzoek heeft geresulteerd in twaalf strategische vragen waar de afgelopen maanden circa 1.300 huisartsen (in opleiding) over hebben gepraat tijdens zo’n zeventig denksessies. Gedurende de denksessies hebben de huisartsen (in opleiding) beargumenteerd welke opties zij verkiezen om invulling te geven aan de huisartsenzorg, nu en in de toekomst. Deze uitkomsten zijn verwerkt in een enquête die huisartsen (in opleiding) in konden vullen tussen 23 oktober en 4 november.

De opbrengst van de denksessies en enquête worden door de inhoudelijke commissie verwerkt tot een herijking van kerntaken en kernwaarden, die gepresenteerd worden tijdens een conferentie in Woudschoten op 21 januari 2019.

Hoe ziet het programma eruit?

12.00 uur Ontvangst met uitgebreide lunch
13.00 uur Start plenair programma
Presentatie resultaten enquête en denksessies
Presentatie resultaten burgerraadpleging
15.00 uur Pauze
15.30 uur In gesprek over de kernwaarden en kerntaken
17.00 uur Plenaire afsluiting
17.30 uur Diner

Publicatie van de resultaten

Na afloop van de Woudschoten conferentie worden de herijkte kernwaarden en kerntaken gepubliceerd op deze website en via de communicatiekanalen van de betrokken huisartsenorganisaties verspreid.