Aanmelden focusgroepen kerntaken in de praktijk

Focusgroepen

Op 21 januari 2019 zijn de herijkte kernwaarden en kerntaken gepresenteerd tijdens de Woudschotenconferentie Toekomst Huisartsenzorg. De landelijke huisartsenorganisaties NHG, LHV, InEen en VPH zijn gestart met het beschrijven van de concrete kaders: hoe gaat de huisarts in het dagelijks werk invulling geven aan de herijkte kerntaken? In januari 2020 organiseren we 4 focusgroepen om deze kaders te toetsen bij onze leden.

De afgelopen maanden hebben 4 werkgroepen een eerste concrete beschrijving gemaakt van de kerntaken medisch-generalistische zorg & zorgcoördinatie, spoedeisende zorg, terminaal-palliatieve zorg, en preventieve zorg. Welke zorg mag van iedere huisarts verwacht worden en welke zorgtaken zijn optioneel? Ook de noodzakelijke grenzen en randvoorwaarden zijn beschreven.

Focusgroepen
NHG, LHV, VPH en InEen willen deze concrete beschrijvingen toetsen bij de leden. Hiervoor worden 4 focusgroepen voor huisartsen georganiseerd. U kunt hiervoor uw interesse kenbaar maken.
Let op, er kunnen maximaal 10 deelnemers per focusgroep worden toegelaten. We maken een selectie zodat een evenwichtige afspiegeling van huisartsen (naar werkverband) vertegenwoordigd is. Tijdens iedere focusgroep worden 2 kerntaken besproken.
De bijeenkomsten vinden plaats op:

  • Maandag 13 januari, 18.00 – 20.00 uur, LHV-bureau Noord-Nederland, Zwolle, Kerntaken: medisch-generalistische zorg & zorgcoördinatie + spoedeisende zorg
  • Donderdag 16 januari, 18.00-20.00 uur, NHG-bureau, Utrecht, Kerntaken: medisch-generalistische zorg & zorgcoördinatie + preventieve zorg
  • Woensdag 22 januari, 18.00 – 20.00 uur, LHV-bureau Zuidoost-Nederland, Eindhoven, Kerntaken: terminaal-palliatieve zorg + preventieve zorg
  • Dinsdag 28 januari, 18.00-20.00 uur, NHG- bureau, Utrecht, Kerntaken: spoedeisende zorg + terminaal-palliatieve zorg

Bent u geïnteresseerd? Meld u zich dan aan voor deelname aan een van de focusgroepen. U kunt een 1e en een 2e voorkeur aangeven via dit formulier.

Vervolg
Met de uitkomsten van de focusgroepen worden de beschrijvingen aangepast en voorgelegd aan de ledenvertegenwoordiging van de huisartsenverenigingen. In het voorjaar van 2020 wordt de uitwerking van de kerntaken gepubliceerd.

Meer informatie
Nieuwsbericht Kerntaken in de praktijk, werkgroepen gaan van start
Herijkte kernwaarden en kerntaken