Kerntaken in de praktijk, werkgroepen gaan van start

werkgroepen gaan van start

Op 21 januari 2019 zijn in Woudschoten de herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg bekendgemaakt. Hiermee geven huisartsen aan wat de kern is van de huisartsenzorg en waar zij voor staan. Maar wat betekent dit voor de huisarts in de praktijk? Tegen welke dilemma’s lopen zij aan in het dagelijkse werk en hoe kunnen de herijkte kernwaarden en -taken helpen deze dilemma’s aan te pakken? Het vervolgproject ‘Kerntaken in de praktijk’ beschrijft concrete kaders voor de invulling van de kerntaken.>>

Na de presentatie van de herijkte kernwaarden en kerntaken bleek er behoefte aan een concrete uitwerking voor op de werkvloer. Een uitwerking die helderheid geeft over de invulling van de kerntaken en die huisartsen ondersteunt in het maken van keuzes. De huisartsorganisaties LHV, NHG, VPH en InEen hebben het initiatief genomen de herijkte kerntaken nader uit te werken met als doel een duidelijk kader te bieden voor de werkzaamheden in de praktijk en het overleg over taakafbakening in de zorg.

Werkgroepen van start
Voor het beschrijven van de concrete kaders gaan deze maand vier werkgroepen van start: medisch-generalistische zorg en zorgcoördinatie, spoedeisende huisartsenzorg, terminaal-palliatieve zorg en preventieve zorg. Deze werkgroepen bestaan voornamelijk uit huisartsen die themadeskundig zijn en/of eerder betrokken waren bij het opstellen van de kernwaarden en kerntaken. De belangrijkste vragen waar de werkgroepen zich per kerntaak mee bezig zullen houden zijn:
Wat is het concrete aanbod van huisartsenzorg waar patiënten en stakeholders in elk geval op kunnen rekenen?
Wat is het probleem of de uitdaging bij de uitoefening van de kerntaak en waarom?
Hoe kunnen huisartsen omgaan met deze uitdaging of dit probleem, wat zijn oplossingsrichtingen?

Meters maken
Na een aantal maanden van voorbereiding is de verwachting dat de ingestelde werkgroepen nu snel meters kunnen maken. Huisartsen en stakeholders krijgen daarna de gelegenheid te reageren en mee te denken. De planning is in het voorjaar van 2020 de concrete kaders ‘Kerntaken in de praktijk’ te publiceren.