Toekomst Huisartsenzorg – Herijking kernwaarden en kerntaken

De kernwaarden persoonsgerichte zorg, generalistische zorg en continue zorg zitten in de genen van de huisarts. Zo liggen deze kernwaarden ook aan de basis van onze Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022, waarin we onze ambities met elkaar hebben geformuleerd. In een snel veranderende wereld (zowel binnen de huisartsenzorg als daarbuiten) is het de vraag hoe we invulling kunnen blijven geven aan deze kernwaarden. Hoe wordt er binnen de beroepsgroep over gedacht? Waar vinden we elkaar in gedeelde waarden en taakopvattingen? Daarom zijn we in 2018 en begin 2019 bezig met een herijking van de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg.

Hierbij willen we alle huisartsen betrekken, omdat de toekomstbestendigheid van ons vak ons allemaal aangaat. Om zoveel mogelijk verschillende gezichtspunten en geluiden te borgen, wordt dit project aangestuurd door een brede coalitie van organisaties: Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), Landelijke Huisartsen Vereniging LHV (inclusief LHV-Wadi voor de specifieke aandachtspunten vanuit niet-gevestigde huisartsen), InEen (vereniging van eerstelijnsorganisaties), IOH (Interfacultair Overleg Huisartsgeneeskunde), Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen, actiecomité Het Roer Moet Om, Landelijke Huisartsen Opleiders Vereniging LHOV en Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen LOVAH.

Doel is om op 21 januari 2019 de herijking van de kernwaarden en kerntaken vast te stellen in Woudschoten, waar dan precies 60 jaar geleden een stevige basis voor de huidige huisartsenzorg werd gelegd.