De denksessieleiders zijn er klaar voor – u ook?

Denksessie LHV

In de maand september vinden er door het hele land denksessies plaats waarin (aankomend) huisartsen met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van de huisartsenzorg. Deze sessies vinden volgens een specifiek format plaats, zodat de input uit alle bijeenkomsten goed en eenduidig verwerkt kan worden voor het vervolgtraject, waarin alle huisartsen een enquête krijgen voorgelegd. Om de gesprekken tijdens die sessies te begeleiden, moet je dat format dus goed kennen. Daarom hebben we deze zomer zo’n 60 personen (voornamelijk huisartsen) getraind om de denksessies te kunnen begeleiden.

Na afloop van de training spraken we met enkelen van hen om te vragen wat hen motiveert om de training te doen en waarom het project ‘Toekomst van de huisartsenzorg – herijking kernwaarden en kerntaken’ zo van belang is. Zo gaf Pascale Hendriks (huisarts uit Spaarndam) aan dat zij vindt dat dit voor huisartsen de belangrijkste bijeenkomsten zijn van de laatste 10 jaar .

De denksessies gaan over de grootste uitdagingen die er momenteel op huisartsen afkomen en hoe we daar in de toekomst het hoofd aan kunnen gaan bieden. Welke keuzes gaan we maken? Of zoals Wietze Eizenga (huisarts uit Utrecht) zegt: “De huisarts lijkt de oplossing voor alles, maar waar gaan we op focussen?” En die thema’s gaan breder dan de inhoud van het vak. Jolien Zaal (aios) ziet dat ook als een belangrijk doel van dit traject: “Invloed uitoefenen, op patiëntenzorg, maar ook op inrichting van de huisartsenzorg”.

Voor en door (toekomstige) huisartsen
Een belangrijk kenmerk van de denksessies is dat huisartsen met elkaar in gesprek gaan. Het is belangrijk dat de beroepsgroep zelf met elkaar de afwegingen maakt over hun toekomst. Dat is ook iets wat Eric Duinkerke (huisarts uit Maastricht) motiveert om deel te nemen: “Neem nu het heft in handen, anders gaan anderen over je beslissen”.

We streven naar een grote diversiteit aan deelnemers, zowel huisartsen als aankomend huisartsen. Immers “de aios zijn de toekomst, dus dit is extra belangrijk voor ons”, stelt Rosanna van Velzen (aios).

Ook zin om mee te praten?
Bent u enthousiast geworden over de denksessies? Er zijn nog plekken vrij bij een aantal denksessies. Dus kijk in het overzicht van denksessies of er een datum en locatie is die u schikt: https://toekomsthuisartsenzorg.nl/aanmelden/
Mocht het niet lukken, niet getreurd. De denksessies zijn één onderdeel van dit traject. Er komt ook nog een enquête op basis van deze denksessies, die eind oktober onder alle huisartsen wordt uitgezet. Ook op die manier kunt u uw mening nog kenbaar maken.

Meer weten over de denksessies en het verdere traject, zie https://toekomsthuisartsenzorg.nl/