Denksessies Toekomst Huisartsenzorg succesvol

Toekomst Huisartsenzorg succesvol

Wat zijn de kerntaken en kernwaarden van de huisarts en huisartsenzorg? Afgelopen september hebben meer dan 1000 huisartsen, en nog eens ruim 300 huisartsen in opleiding, in 70 denksessies hun licht op die vraag laten schijnen. De enorme opkomst, betrokkenheid én rijke opbrengst laten zien dat huisartsen (in opleiding) onderbouwde keuzes willen en kunnen maken over de toekomst van het vak.

Twaalf thema’s

In denksessies zijn (aankomende) huisartsen bij elkaar gekomen. Met elkaar bespraken ze hoe invulling willen geven aan het huisartsen vak, nu en in de toekomst. Ze konden hun visie geven op verschillende thema’s die bepalend zijn voor de kernwaarden en kerntaken van het vak. Deze zijn vooraf opgesteld door een inhoudelijke commissie van huisartsen, te weten:

1. Basishuisartsenzorg
2. ANW-zorg
3. Palliatieve zorg
4. Poortwachtersrol
5. Preventie
6. Arts-patiëntrelatie
7. Netwerkzorg
8. Opleiding
9. Onderzoek
10. Innovatie
11. Eindverantwoordelijkheid
12. Contractvorm

Enquête

Uit de denksessies zijn wensen, argumenten en discussiepunten naar voren gekomen. Dit alles vormt de input voor de enquête over de Toekomst van de Huisartsenzorg. Van 23 oktober tot 4 november is deze online in te vullen. Dan is het aan circa 12.000 huisartsen (in opleiding) om zich uit te spreken. Ook daar hopen we massaal input op te krijgen.

Interviews

Het project Toekomst Huisartsenzorg is een samenwerking tussen acht partijen in de huisartsenzorg. De boegbeelden van deze organisaties zijn geïnterviewd en laten hun visie op het onderwerp horen. Deze interviews zijn nu terug te lezen op de site.