Enquête: huisartsen stellen samen Toekomst Huisartsenzorg vast

Enquete Toekomst Huisartsenzorg

Hoe ziet de toekomst van de huisartsenzorg eruit? Wat doen huisartsen wel en wat juist niet, en wat zijn de waarden op basis waarvan we ons vak vormen? Alle Nederlandse huisartsen en huisartsen in opleiding kunnen tussen 23 oktober en 4 november over dit onderwerp hun mening geven in een enquête.

De enquête is een essentieel onderdeel van het project Toekomst Huisartsenzorg. Dit project is door de Nederlandse huisartsenorganisaties NHG, LHV, InEen, HRMO, LOVAH, IOH, LHOV en VPHuisartsen gestart om de huidige kernwaarden en kerntaken van de huisartsen te herijken.

Input van alle Nederlandse huisartsen en aiossen gewenst
Voornaamste doel van het project Toekomst Huisartsenzorg is om te komen tot kernwaarden en kerntaken die door de hele beroepsgroep gedragen worden. Op basis van de uitkomsten van ruim zeventig denksessies waar circa 1.300 huisartsen (in opleiding) aan hebben deelgenomen, is een enquête samengesteld. We nodigen alle huisartsen, ook de deelnemers aan de denksessies, uit om de vragenlijst in te vullen vóór 4 november. De resultaten worden anoniem verwerkt.

Woudschouten Conferentie
De uitkomsten van de denksessies en enquête worden op 21 januari 2019 gepresenteerd tijdens een conferentie in congrescentrum Woudschoten. Op deze plek hebben huisartsen zestig jaar eerder, in januari 1959, de allereerste kernwaarden van de Nederlandse huisartsenzorg opgesteld.

Bent u huisarts of huisarts-in-opleiding? Klik hier om de enquête in te vullen.

Meer weten over hoe deze enquête tot stand is gekomen? Klik hier.