Ruim 3.400 ingevulde enquêtes Toekomst Huisartsenzorg

Enquete huisartsenzorg

De enquête over de herijking van de kernwaarden en kerntaken van het huisartsenvak is gesloten. In totaal vulden 3.452 huisartsen en huisartsen in opleiding de vragenlijst in, die beschikbaar was van 23 oktober tot en met 4 november. De resultaten worden op 21 januari gepresenteerd op een conferentie die in Woudschoten plaatsvindt.

Uit de respons blijkt dat 61% van de geënquêteerden praktijkhouder, 18% waarnemer (wisselend, één of enkele plekken), 3% hidha, 4% hid, 10 % huisarts in opleiding en 3% niet-praktiserend huisarts is. In opdracht van acht huisartsenorganisaties nam een inhoudelijke commissie van huisartsen, onder voorzitterschap van hoogleraar huisartsgeneeskunde Henriëtte van der Horst, eerder dit jaar de huidige kernwaarden en uitgangspunten onder de loep. Dit vooronderzoek resulteerde in twaalf strategische vragen waar circa 1.300 huisartsen (in opleiding) zich over uitspraken in zo’n zeventig denksessies.

Denksessies
Deze uitkomsten zijn verwerkt in de enquête, die voortbouwt op de argumenten en voorkeuren die huisartsen inbrachten. Over sommige thema’s zijn huisartsen (in opleiding) eensgezind maar er zijn ook onderwerpen waarover de meningen verschillen. Waar het bij de sessies voornamelijk ging om het formuleren van gezamenlijke argumenten, was de enquête nadrukkelijk bedoeld om persoonlijk stelling in te nemen. De resultaten van de enquête worden ook beschikbaar gesteld voor aanvullend wetenschappelijk onderzoek.

Woudschoten Conferentie
Op 21 januari 2019 worden de uitkomsten van de enquête gepresenteerd op de conferentie in Woudschoten, de plek waar 60 jaar geleden de allereerste kernwaarden van de Nederlandse huisartsenzorg zijn opgesteld.

Dit project is een gezamenlijk initiatief van huisartsenorganisaties NHG, LHV, InEen, HRMO, LOVAH, IOH, LHOV en VPHuisartsen.