Initiatieven door het hele land – Uithoorn

Interview Pieter Bots

Uithoorn, bestaande uit zo’n 30.000 mensen, krijgt vrijwel uitsluitend zijn huisartsenzorg vanuit één groot gezondheidscentrum. Tien van de elf Uithoornse huisartsenpraktijken werken met elkaar samen in het gezondheidscentrum, de elfde treffen ze in hun Hagro. Het is een actieve huisartsengroep, ze hebben veel multidisciplinaire zorgprogramma’s lopen en een groot deel van de aangesloten artsen is bestuurlijk actief. Het nadenken over hoe de gezondheidszorg er uit moet zien zit eigenlijk ingebed in het dna van deze groep artsen zou je kunnen zeggen. En met twee leden in het actiecomité Het Roer Moet Om is ook die invloed goed vertegenwoordigd. Kortom, men zit aan de voorkant van de discussies over de beroepsgroep.

‘De hele Hagro is enthousiast over een denksessie, ze wilden unaniem mee doen met deze landelijke discussie over de herijking van de kernwaarden en kerntaken’, zegt Pieter Bots, huisarts en één van de initiatiefnemers. Het gezondheidscentrum heeft een geschikte locatie, een ruimte was beschikbaar, en het enthousiasme was groot. Belangrijke ingrediënten voor een succesvolle denksessie. ‘We hebben een goede mix van jonge net begonnen huisartsen en artsen die al wat langer gevestigd zijn; ideaal voor de discussie tijdens de denksessie.’

‘Op het ogenblik hebben we het gevoel dat huisartsen een spreekwoordelijke lage schutting hebben en er van alles overheen wordt geschoven’, geeft Bots aan. De huisartsen uit het Uithoornse gezondheidscentrum willen graag zelf nadenken over wat er bij het beroep van huisarts hoort of niet. ‘Soms lijken we wel de nieuwe pastoor of dominee, moeten we dat wel willen. Als huisarts zijn we medisch geschoold, we willen zieke mensen beter maken, langzamer hand lijkt alles bij de huisarts te komen. Preventieve geneeskunde bijvoorbeeld, wat ligt bij ons of bij de overheid of ggd.’ Gezondheidscentrum Waterlinie uit Uithoorn hebben zich aangemeld voor een denksessie om op die manier bij te dragen aan de landelijke discussie over de toekomst van de huisartsenzorg. Ze hopen te komen tot een breed gedragen idee over waar de huisarts voor staat anno 2018.

Wilt u ook een denksessie aanmelden of aan eentje deelnemen? Zie de pagina denksessies