Heeft u uw denksessie al aangemeld?

Huisartsenorganisaties zijn bezig met een herijking van de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg. De huisartsenzorg staat voor persoonsgerichte, generalistische en continue zorg. Hoe past dit bij de talloze veranderingen en uitdagingen die opkomen vanuit de maatschappij en beroepsgroep zelf? Hoe vullen we de kerntaken in de toekomst in? Zijn de kernwaarden nog actueel?

Door het gehele land worden denksessies voor (aankomende)huisartsen georganiseerd om onder begeleiding van een gespreksleider en een door de Argumentenfabriek ontwikkelde methode in gesprek te gaan over deze vragen. Zorggroepen, gezondheidscentra, huisartsenposten of hagro’s bijvoorbeeld kunnen ook een sessie faciliteren, een mooie gelegenheid om samen met de aangesloten huisartsen te discussiëren over de huisartsenzorg van de toekomst. Belangstellenden kunnen worden getraind als denksessieleider.

Een denksessie duurt 3 uur met minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers. Aanmelden bij Annemarie Klabbers (NHG), projectleider ‘Toekomst huisartsenzorg’. A.klabbers@nhg.nl Meer informatie.