Huisartsen stellen samen vast: dit is waar we voor staan

Op 21 januari 2019 hebben huisartsen bekendgemaakt wat de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg zijn, voor nu en in de toekomst. Met de herijking van de waarden en taken geven huisartsen nog nadrukkelijker aan dat zij de medisch-generalist zijn en dat samenwerken fundamenteel is voor de uitvoering van het vak.

Met de kernwaarden en kerntaken geven huisartsen aan wat de kern is van de huisartsenzorg en waar zij voor staan en voor gaan. Deze beschrijving van de kernwaarden en kerntaken zijn de uitkomsten van het traject ‘Toekomst huisartsenzorg’ waarin de hele beroepsgroep heeft kunnen meepraten en discussiëren.

Kernwaarden: waar staan huisartsen voor

De ‘oude’ kernwaarden (persoonsgericht, generalistisch en continu) blijken nog te staan als een huis, maar wel met een duidelijke aanscherping en update naar de uitdagingen van deze tijd. Dit is er veranderd:

* Binnen de kernwaarde ‘persoonsgericht’ is de inbreng van de patiënt nadrukkelijker benoemd.

* De term ‘generalistisch’ is aangescherpt tot ‘medisch-generalistisch’. De huisarts is de medisch-generalistisch expert, gericht op lichamelijke en psychische klachten en passende medische zorg.

* Huisartsen vormen een constante factor in de medische zorg voor patiënten, waarbij verduidelijkt is dat huisartsenzorg (maar niet per definitie de huisarts zelf) continu beschikbaar is voor klachten die snel een medische beoordeling vereisen.

* De nieuwe kernwaarde ‘gezamenlijk’ is toegevoegd. Deze is fundamenteel voor de uitvoering van de andere drie kernwaarden. De huisarts is een teamspeler, zoekt de gezamenlijke aanpak, met de patiënt, met anderen binnen de huisartsenzorg, met andere zorgverleners en daarbuiten.

Kerntaken: waar kunt u op rekenen

Door de kerntaken te formuleren, geven huisartsen aan welke zorg elke patiënt van zijn of haar huisarts mag verwachten. De kerntaken bieden duidelijkheid over de inhoud en invulling en helpen daarin ook bij het afbakenen van het vak. De kerntaken zijn in vijf categorieën ondergebracht:

* Medisch-generalistische zorg: dit gaat over de medische zorg die elke patiënt van elke huisarts doordeweeks overdag kan verwachten.

* Spoedeisende huisartsenzorg: huisartsen staan er voor dat spoedzorg beschikbaar is voor hulp waarvoor het medisch niet verantwoord is om te wachten tot de volgende (werk)dag. Ze geven aan dat dit nadrukkelijk wat anders is dan 24 uur per dag volledige beschikbaarheid van de huisartsenzorg.

* Terminaal-palliatieve zorg: doordeweeks overdag bieden huisartsen terminaal-palliatieve zorg aan hun eigen patiënten. Daarbij zorgen huisartsen dat buiten die uren deze zorg ook beschikbaar is voor hun patiënten (ook als deze niet noodzakelijk door de eigen huisarts zelf wordt geleverd).

* Preventieve zorg: huisartsen vinden primaire preventie van groot belang, waarbij zij zich richten op geïndiceerde en zorggerelateerde preventie op individueel niveau. De overheid is met name verantwoordelijk voor bredere, populatiegerichte preventietaken en kan hier andere zorgverleners dan huisartsen voor inschakelen.

* Zorgcoördinatie: huisartsen zijn veelal de verbindende factor in de zorgketen en het eerste aanspreekpunt voor andere zorgverleners die medische vragen hebben over patiënten.

Huisartsen zijn trots op hun vak en oefenen dit met plezier en liefde uit. Met de grote ontwikkelingen en nieuwe mogelijkheden die er in de medische wereld (waaronder in de huisartsgeneeskunde) zijn gekomen, de veranderingen in de samenleving en de organisatie van de zorg voelden huisartsen de behoefte om zelf en met elkaar duidelijk te formuleren waar ze voor staan. Ondanks de diversiteit in de beroepsgroep blijkt er een grote eensgezindheid te zijn over wat de kernwaarden en kerntaken zijn. Daarmee zijn ze met recht de gezamenlijke basis voor de huisartsenzorg, die door de hele beroepsgroep worden gedragen. Huisartsen committeren zich nu en in de toekomst aan de herijkte kernwaarden en kerntaken en maken ook voor anderen helder waar ze voor staan en voor gaan.

Meer informatie

Meer weten over de uitkomsten en de achtergronden van dit project? Lees het digitale magazine of download een van onderstaande documenten.