Patiënten staan achter kernwaarden en kerntaken huisartsen

Patiënten en huisartsen zitten op één lijn over wat zij de kern van de huisartsenzorg vinden. De wens van patiënten dat huisartsen deskundig en betrokken zijn, komt overeen met de kernwaarden medisch-generalistisch en persoonsgericht. NHG, LHV en InEen zijn blij met de brede steun van patiënten voor de vernieuwde kernwaarden die huisartsen hebben opgesteld.

Huisartsen hebben in het project Toekomst Huisartsenzorg onlangs hun kernwaarden en kerntaken herijkt. Als onderdeel van het project is er een online enquête gedaan onder burgers die deelnemen aan het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. De resultaten van dit onderzoek zijn afgezet tegen de uitkomsten van het project Toekomst Huisartsenzorg. Positief is het feit dat burgers de huisartsenzorg in Nederland met een 8.2 waarderen en dat 90% van de patiënten tevreden is met de openingstijden van hun huisartsenpraktijk.

Deskundig en betrokken huisartsen
Het Nivel stelt dat patiënten verwachten van hun huisarts dat hij/zij deskundig is. Dit komt overeen met de kernwaarde ‘medisch-generalistisch’, huisartsen hebben brede medische kennis en vaardigheden om gezondheidsklachten te beoordelen, te behandelen of te verwijzen.
Daarnaast vinden burgers het belangrijk dat huisartsen betrokken zijn en weten wie hun patiënten zijn. Dit sluit naadloos aan op de kernwaarde ‘persoonsgericht’ van huisartsen. Huisartsen bieden de mogelijkheid om een vertrouwensrelatie op te bouwen en willen samen met de patiënt bepalen wat passende zorg is. Dit laatste komt overeen met de kernwaarde gezamenlijk.

Ook opvallend is dat patiënten en huisartsen beide aangeven dat sociale problematiek en bredere, populatiegerichte preventietaken niet primair bij de huisarts horen. De huisarts vindt zichzelf wel primair verantwoordelijk voor het bieden van geïndiceerde en zorggerelateerde preventie op individueel niveau.

24/7 huisartsenzorg
Uit het onderzoek van Nivel komt verder naar voren dat driekwart van de patiënten van mening is dat huisartsenzorg 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar moet zijn voor spoedeisende vragen. Dit sluit aan bij de kerntaak spoedeisende huisartsenzorg waarbij de beroepsgroep aangeeft alleen patiënten te behandelen die vanuit medisch perspectief niet kunnen wachten tot de volgende praktijkdag.

Achtergrond Toekomst Huisartsenzorg
De herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg zijn het resultaat van het project ‘Toekomst huisartsenzorg’, een samenwerking tussen acht huisartsenorganisaties (NHG, LHV, InEen, VPHuisartsen, HetRoerMoetOm, LOVAH, IOH en LHOV). Als onderdeel van het project heeft het Nivel een online enquête afgenomen onder burgers met behulp van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Dit panel heeft als doel de gezondheidszorg in kaart te brengen vanuit het perspectief van de bevolking in Nederland. Het panel omvat momenteel bijna 12.000 leden van 18 jaar en ouder.

Meer informatie