Artikelen door sowmedia

Uitwerking kerntaken: over de kern en grenzen van het huisartsenwerk

Op 21 januari 2019 zijn in Woudschoten de herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg vastgesteld. Hiermee hebben huisartsen aangegeven wat de kern is van de huisartsenzorg en waar zij voor staan. Maar wat betekent dit nu voor huisartsen in de praktijk? Tegen welke dilemma’s lopen zij aan in de dagelijkse praktijk en hoe kunnen […]

Een volgende stap in uitwerking kerntaken huisartsenzorg

Op 21 januari 2019 hebben huisartsen hun herijkte kernwaarden en kerntaken vastgesteld tijdens de Woudschotenconferentie Toekomst Huisartsenzorg. In vervolg daarop hebben NHG, LHV, InEen en VPH de kerntaken in samenspraak met hun leden aangevuld met concrete kaders: hoe gaat de huisarts in het dagelijks werk invulling geven aan de herijkte kerntaken? In september stellen de […]

Aanmelden focusgroepen kerntaken in de praktijk

Op 21 januari 2019 zijn de herijkte kernwaarden en kerntaken gepresenteerd tijdens de Woudschotenconferentie Toekomst Huisartsenzorg. De landelijke huisartsenorganisaties NHG, LHV, InEen en VPH zijn gestart met het beschrijven van de concrete kaders: hoe gaat de huisarts in het dagelijks werk invulling geven aan de herijkte kerntaken? In januari 2020 organiseren we 4 focusgroepen om […]

Kerntaken in de praktijk, werkgroepen gaan van start

Op 21 januari 2019 zijn in Woudschoten de herijkte kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg bekendgemaakt. Hiermee geven huisartsen aan wat de kern is van de huisartsenzorg en waar zij voor staan. Maar wat betekent dit voor de huisarts in de praktijk? Tegen welke dilemma’s lopen zij aan in het dagelijkse werk en hoe kunnen […]

De denksessieleiders zijn er klaar voor – u ook?

In de maand september vinden er door het hele land denksessies plaats waarin (aankomend) huisartsen met elkaar in gesprek gaan over de toekomst van de huisartsenzorg. Deze sessies vinden volgens een specifiek format plaats, zodat de input uit alle bijeenkomsten goed en eenduidig verwerkt kan worden voor het vervolgtraject, waarin alle huisartsen een enquête krijgen […]

Initiatieven door het hele land – Uithoorn

Interview Pieter Bots Uithoorn, bestaande uit zo’n 30.000 mensen, krijgt vrijwel uitsluitend zijn huisartsenzorg vanuit één groot gezondheidscentrum. Tien van de elf Uithoornse huisartsenpraktijken werken met elkaar samen in het gezondheidscentrum, de elfde treffen ze in hun Hagro. Het is een actieve huisartsengroep, ze hebben veel multidisciplinaire zorgprogramma’s lopen en een groot deel van de […]

Heeft u uw denksessie al aangemeld?

Huisartsenorganisaties zijn bezig met een herijking van de kernwaarden en kerntaken van de huisartsenzorg. De huisartsenzorg staat voor persoonsgerichte, generalistische en continue zorg. Hoe past dit bij de talloze veranderingen en uitdagingen die opkomen vanuit de maatschappij en beroepsgroep zelf? Hoe vullen we de kerntaken in de toekomst in? Zijn de kernwaarden nog actueel? Door […]

Herijking kernwaarden en kerntaken – Hoe pakken we het aan?

De wereld om ons heen verandert. Ontwikkelingen buiten en binnen de beroepsgroep vragen om discussie waar we als huisartsen voor staan en willen staan. Een brede coalitie van partijen heeft daarom het project Toekomst Huisartsenzorg – Herijking kernwaarden en kerntaken opgezet. Wat gebeurt er precies? In het kort NHG, LHV (inclusief LHV-Wadi), InEen, IOH, VPH, […]

Toekomst Huisartsenzorg – Herijking kernwaarden en kerntaken

De kernwaarden persoonsgerichte zorg, generalistische zorg en continue zorg zitten in de genen van de huisarts. Zo liggen deze kernwaarden ook aan de basis van onze Toekomstvisie Huisartsenzorg 2022, waarin we onze ambities met elkaar hebben geformuleerd. In een snel veranderende wereld (zowel binnen de huisartsenzorg als daarbuiten) is het de vraag hoe we invulling […]